MBZ
20|04 Utorak
Online koncert | 21h

Svečani koncert u povodu 20. obljetnice Cantus Ansambla

Gotovo dvadeset godina suvremena glazba u Hrvatskoj, ona hrvatskih skladatelja, ali i predstavnika međunarodne scene, uvelike živi kroz aktivnosti Cantus Ansambla koji je osnovan s ciljem istraživanja, otkrivanja i predstavljanja novih i dotad neistraženih sfera Nove glazbe.

Ubrzo nakon što je vodstvo Muzičkog biennala Zagreb, predvođeno Berislavom Šipušem, 2001. godine osnovalo Cantus Ansambl, taj je ansambl pronašao svoje mjesto i postao važan, ako ne i neizostavan sudionik hrvatske scene suvremene glazbe. U njihovoj dvadesetogodišnjoj povijesti mijenjali su se solisti, dirigenti, dvorane, festivali, kontinenti, skladatelji, partiture, koncepti, ali ne i duhovna platforma – 20. i 21. stoljeće.

Na svečanom obljetničkom koncertu dirigirat će stalni dirigent ansambla Ivan Josip Skender, a solisti će biti, dugogodišnji članovi  - udaraljkaš Marko Mihajlović i klarinetist Danijel Martinović. Uz skladbe Dubravka Detonija, Antuna Tomislava Šabana, Martina Matalona i Fausta Romittelija, ansambl će tijekom koncerta i praizvesti skladbu mlade autorice Helene Skljarov.

 

Cantus Ansambl
Ivan Josip Skender, dirigent
Marko Mihajlović, marimba
Danijel Martinović, klarinet
 
Ana Batinica, flauta
Branko Mihanović, oboa
Danijel Martinović, klarinet
Emma Stern, klarinet
Žarko Perišić, fagot
Bank Harkay, rog
Marin Zokić, truba
Mario Šincek, trombon
Nicolas Sinković, udaraljke
Marko Mihajlović, udaraljke
Darko Misirača, električna gitara
Mirjana Krišković, harfa
Srebrenka Poljak, klavir
Ivana Cvetkovski, harmonika
Viktor Čižić, klavijature
Martin Draušnik, violina I
Eva Mach, violina II
Tvrtko Pavlin, viola
Zita Draušnik, violončelo
Nikša Bobetko, kontrabas