MBZ

22|4|2021 četvrtak

19:30h | Online koncert

 
Milo CipraAubade, za puhački kvintet
Marko Ruždjak: La Frontera, za mezzosopran i ansambl  
Željko Brkanović: Koncert za gitaru, udaraljke i ansambl 
Ivana Kiš: Lamentation, za komorni ansambl 
 
ASMANGU – Ansambl Studenata Muzičke Akademiju za Novu GlazbU
Matija Fortuna, dirigent  
Marija Salečić, mezzosopran
Tomislav Jelavić, gitara 
 
mentori: izv. prof. art Martina Gojčeta Silić i doc. art. Tomislav Vukšić
 
 
programska suradnja u sklopu proslave 100. obljetnice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu