MBZ

10|4|2021 subota

12h | Izlog Francuskog instituta

pop-up koncert studenata Muzičke akademije u Zagrebu 
 
Interaktivna improvizacija 2
 
Matej Hermeščec, klarinet
Barbara Vlainić, viola
Božan Bejo, klarinet 
Domagoj Papković, kontrabas
Šime Buha, klavir
Luka Ivir, udaraljke
 
mentor: Saša Nestorović, izv. prof. art. 
 
 
prvi koncert ciklusa: 9|4|2021
treći koncert ciklusa: 16|4|2021
 
 
programska suradnja u sklopu proslave 100. obljetnice Francuskog instituta