MBZ

19|9|2021 nedjelja

19h | Tvornica Kulture

OTKAZANO / novi termin će biti objavljen naknadno
 
Silvio ForetićSemi–mono–opera***, „semiopera semiseriia“ za pjevača i vrpcu 
 
David Jagodić, tenor 
Hrvatski gudački kvartet, snimka na vrpci
Višeslav Laboš, Tihomir Vrbanec, ton-majstori 
Saša Fistrić, dizajn svjetla
Bit će objavljeno naknadno, scenografkinja
 
***praizvedba revidirane verzije