MBZ

Masterclass za skladatelje

POZIV NA RADIONICE ZA SKLADATELJE

Od 1961., Muzički biennale Zagreb (MBZ) posvećen je suvremenoj glazbi i povezanim umjetničkim formama. Festival svake godine publici nudi preko 30 programa raznolikih glazbenih žanrova, disciplina i formata na brojnim zagrebačkim lokacijama. U promjenjivom svijetu u kojem se umjetničke forme, kulturne scene i umjetničke zajednice prožimaju, a posebno u svijetu pogođenom pandemijom koja je jednako izazovnom učinila prezentaciju, konzumaciju i kreiranje umjetničkih sadržaja, MBZ se trudi pronaći rješenja, platforme za diskusiju te formate i strategije približavanja suvremene glazbe publici. Uz brojne programe koji će u ovogodišnjem izdanju festivala progovarati o aktualnim temama, format festivala prilagođen je i ove godine će se realizirati kroz nekoliko mjeseci u 4 festivalska programska bloka. Sukladno tome i ovogodišnja realizacija majstorske radionice za skladatelje realizirat će se povezano uz festivalske blokove i u potpunosti online.

MBZ skladateljska majstorska radionica prvi puta u sklopu MBZ festivala održana je u travnju 2019. godine (mentori Nina Šenk, Achim Bornhoeft i João Pedro de Oliveira uz rezidentni ansambl radionice, izvrsni The Riot). Radionica je održana u suradnji s Muzičkom akademijom Sveučilišta u Zagrebu, prijavilo se 18 skladatelja, a 9 skladatelja, koji su u Zagreb došli iz 7 zemalja, prošlo je selekciju te aktivno sudjelovalo u radionici.

 

MAJSTORSKA RADIONICA ZA SKLADATELJE 2021.

Cilj radionice je omogućiti polaznicima da poboljšaju svoje kreativno razumijevanje i usavrše skladateljske vještine u individualnom radu s istaknutim skladateljima i na otvorenim probama s ansamblom te i prodube svoje znanje i otkriju nove pristupe u skladanju za čembalo.

Majstorska radionica Muzičkog Biennala Zagreb 2021. se u online formi održava u tri različita segmenta.

 

1. Majstorska radionica sa skladateljima-mentorima: Alexander Schubert, Martin Matalon, Sasha Blondeau i Raphaël Cendo.

a) «jedan na jedan» online lekcije, svakome od polaznika je dodjeljeno dvoje mentora

Skladatelji mentori u suradnji sa timom MBZ-a odabiru studente prema poslanim prijavama koji će za vrijeme trajanja festivala u formi online konzultacija imati mogućnost intenzivnog rada «jedan na jedan» sa pripadajućim mentorima. Svaki student na svojim kompozicijama radi sa dvoje mentora. Individualne želje studenata je poželjno navesti u prijavi, s time da MBZ i mentori zadržavaju pravo odabira. Individualne sate od 90 min mogu pasivno pratiti svi odabrani polaznici kojima je naknadno dodjeljeno 30 min za zajedničku diskusiju. Odabrani sudionici individualnim satovima pristupaju s kompozicijom po vlastitom izboru koja mora biti poslana 3 tjedna prije individualnog sata.

b) online predavanja i diskusije

Svaki mentor održat će jedno predavanje u trajanju do 90 min s dodatnih 30 min za diskusiju s uključenim polaznicima. Predavanja će biti dostupna u online prijenosu za širu grupu zainteresiranih te pohranjena na kanalima MBZ-a i Hrvatskog Društva Skladatelja.

 

Predavanja (online)

Alexander Schubert – 18. travnja 2021.

Martin Matalon – 27. svibnja 2021.

Sasha Blondeau – 16. srpnja 2021.

Raphaël Cendo – 15. rujna 2021.

 

Individualni sati

Prema dogovoru s mentorom u danima nakon predavanja.

 

2. Otvorene probe sa rezidencijalnim ansamblom – Ensemble Quasars (dir. Ivan Buffa)

Reading sessione izvodit će ansambl Quasars u sastavu flauta, klarinet, violina, viola, violončelo i klavir, pod vodstvom dirigenta i skladatelja Ivana Buffe. Individualni sessioni trajat će 60 min i njima mogu pasivno pristustvovati svi uključeni sudionici koji će nakon svakog individualnog sessiona imati 15 min za zajedničku diskusiju.

Ansambl će biti lociran u Bratislavi od kuda će preko Zooma sa odabranim polaznicima raditi na ulomcima njihovih kompozicija. U fokusu su praktično isprobavanje zapisanog notnog materijala i proširenih instrumentalnih tehnika, kao i analiza strukture djela i notacije.

Ulomci kompozicija za ovaj dio radionice ne smiju prelaziti 5 min. trajanja te moraju biti za jedan ili najvise šest od navedenih instrumenata (prema slobodnom izboru sudionika). Skladatelji se prijavljuju ili sa ulomcima postojećih kompozicija ili nedovršenim radom i skicama. Note moraju biti jasno čitljive i predane u obliku partitura i dionica.

 

 

Reading sessions

Ansambl Quasars – 22. i 23. travnja 2021., cijelodnevni program (točan raspored slijedi nakon odabira polaznika)

 

3. Radionica za čembalo sa hrvatskim čembalistom Franjom Bilićem

Predavanje i prezentacija instrumenta na primjerima odabranih skladbi suvremene glazbene literature za čembalo, kao i isprobavanje mogućnosti proširenih tehnika za čembalo.

Odabrani sudionici su potaknuti pri prijavi predati vlastitu skicu skladbe za čembalo ili postojeće gotovo djelo koje će biti uključeno u ovu radionicu.

Čembalistička radionica

28. svibnja (cijelodnevni program)

 

 

Prijave

 

Prijaviti se mogu svi skladatelji neovisno o zemlji boravka, skladateljskom iskustvu i dobi. Rok za slanje prijave je 5.3.2021. Prijavnice s naznakom s kojim od mentora prijavitelj želi surađivati je potrebno poslati na adresu mbz_masterclass@hds.hr. MBZ i mentori zadržavaju pravo odabira sudionika.

 

Prijava mora sadržavati:

 

  • 2-3 kompozicije za koje prijavitelji smatraju da najbolje prezentiraju njihov rad (partiture + linkovi na audio ili video snimke kompozicija)

  • CV prijavitelja

  • Kratka prezentacija vlastitog rada i umjetničkih vizija i ciljeva u obliku pisma ili videa

  • Skicu kompozicije ili gotovu partituru djela za bilo koju kombinaciju instrumenata sa ili bez elektronike za individualne sate (djelo može sadržavati multimedijalne, improvizacijske ili interaktivne elemente)

  • Partituru ulomka ili cijelog djela za bilo koju kombinaciju ili odabir ponuđenih instrumenata bez elektronike za radionicu sa Quasars ansamblom

  • Skicu kompozicije ili gotovu partituru djela za čembalo (slobodan izbor)

 

 

Kotizacija

90,00 € - za studente iz Hrvatske i regije

190,00 € - za sve ostale kandidate

Polaznicima je osigurana festivalska propusnica te su dobrodošli na sve ostale programe MBZ-a koji će se odvijati uživo ili online.

 

Rok za prijavu:

22.3.2021.

 

Mentori i ansambl

Skladatelji: Alexander Schubert, Martin Matalon, Sasha Blondeau, Raphael Cendo

Alexander Schubert studirao je bioinformatiku i multimedijsku kompoziciju u Hamburgu. Bavi se istraživanjem granice između akustičnog i elektroničkog svijeta. U skladbama, imerzivnim instalacijama i scenskim djelima proučava međusobnu interakciju digitalnog i analognog. U djelima realizira probne ambijente ili prostore za interakciju kojima propituje načine percepcije i predstavljanja. Česte teme na ovom polju su autentičnost i virtualizacija. Utjecaj i formuliranje digitalnih medija na estetskih stajalištima i komunikaciji istražuje s post-digitalnog gledišta. Novije teme istraživanja u njegovim radovima obuhvaćaju virtualnu stvarnost, umjetnu inteligenciju i umjetnička djela ostvarena uz pomoć online medija. Njegova su djela posljednjih nekoliko godina brojni ansambli izveli više od 700 puta u više od 30 država. Schubert je jedan od osnivača ansambala kao što su Decoder te profesor na Sveučilištu za glazbu u Hamburgu.

Martin Matalon kompoziciju je diplomirao na Bostonskom konzervatoriju, a magistrirao na Julliardu. Nakon studija osnovao je Music Nobile, dugogodišnji ansambl posvećen suvremenoj glazbi. Dobitnik je, među ostalim, stipendije J.S Guggenheim, nagrade L’Institut de France Académie des Beaux Arts, nagrade Grada Barcelone, the Grand Prix des Lycéens, stipendije Charles Ives Scholarship američke Academy and Institute of Arts and Letters. Nakon dviju velikih suradnji s IRCAMom, glazbe za izložbu koju je organizirao centar Pompidou na temu J.L. Borgesa te glazbe za restauriranu verziju nijemog filma Metropolis Fritz Langa, Matalon se posvećuje Luisu Buñuelu te uspješno sklada glazbu za nekoliko njegovih kultnih filmova. Njegovo stvaralaštvo uključuje skladanje za raznoliki niz žanrova i sastava, od solo instrumenata i komornih sastava do orkestara. Tako je, među ostalim, pisao i za Orchestre Philharmonique de France, Orquesta de Barcelona y Catalunya, the Ensemble Intercontemporain, MusikFabrik i Ensemble Modern, a velik uspjeh imala je njegova opera L’Ombre de Venceslao u Opéra de Rennes koja je doživjela turneju po 9 opernih kuća u Francuskoj i Južnoj Americi. Osim skladanjem Matalon se bavi i dirigiranjem, a tijekom godina posvećen je i podučavanju pri nekoliko uglednih obrazovnih ustanova među kojima je, od 2017. do danas, CNSMD de Lyon.

Sasha J. Blondeau francuski je skladatelj suvremene mješovite, instrumentalne i elektroakustičke glazbe koji se bavi interakcijom instrumentalnog i "elektroakustičkog“ skladanja u istom izražajnom prostoru. Doktorirao je kompoziciju na sveučilištu Ircam-Sorbonne (program CNRS). Surađivao je s brojnim ansamblima (Intercontemporain, Court-Circuit, Talea, Les Percussions de Strasbourg, Insomnio, XX-21), interpretima (Sarah Maria Sun) i solistima (iz ansambla Musikfabrik; Hae-Sun Kang, Christophe Desjardins i Séverine Ballon). Najavljeni projekti obuhvaćaju suradnju s ansamblima Intercontemporain i Kwadrofonik te kvartetom Diotima.

Raphael Cendo studirao je klavir i kompoziciju na Ecole Normale de Musique u Parizu, a potom diplomirao i kompoziciju, analizu i orkestraciju na Conservatoire National Supérieur u Parizu. Nakon studija pridružio se klasi za kompoziciju i kompjutorsku glazbu pri IRCAMu gdje su mu mentori bili Marco Stroppa, Brian Ferneyhough, Fausto Romitelli i Philippe Manoury. Podučavao je među ostalim na Conservatoire de Nanterre, the Escola Superior de Música Catalunya in Barcelona (ESMUC), ljetnoj školi u Darmstadtu i the Voix Nouvelles composition sessions u Royaumontu, a redovito održava predavanja i masterclassove diljem SAD-a, Rusije i Europe. Dobitnik je nagrade Espoir (‘New Talent’) na međunarodnom natjecanju skladatelja Simfonijskog Orkestra Montreala koju dodjeljuje fondacija Francis and Mica Salabert, nagrade Pierre Cardin koju dodjeljuje Académie des Beaux-Arts, nagrade Hervé Dugardin and Georges Enesco koju dodjeljuje SACEM te Srebrnog Lava (Leone d'argento) na Venecijanskom bijenalu 2020.

Ansambl Quasars osnovan je 2008. godine i jedinstven je po širini svojeg repertoara koji obuhvaća suvremenu klasičnu glazbu, ali i glazbu prošlih razdoblja. Suprotstavlja najnovija suvremena djela i strukturne principe klasične glazbe iz prošlosti. Ansambl je usredotočen na predstavljanje rijetkih i zaboravljenih djela, posebno onih slovačkih autora. Izveli su koncertna djela nekih od najutjecajnijih svjetskih skladatelja suvremene glazbe kao što su Bent Sørensen, Michael Jarrell, Kaija Saariaho, Toshio Hosokowa i Tristan Murail uz prisustvo samih skladatelja. Među mnogobrojnim umjetnicima s kojima je ansambl Quasars surađivao nalaze se Camilla Hoitenga (flauta), Mario Caroli (flauta), Ilya Gringolts (violina), Dalibor Karvay (violina), Lionel Peintre (bariton), Sergej Kopčák (bas) i Stephan Loges (bariton). Godine 2012. Quasars je odabran za sudjelovanje na Međunarodnoj ljetnoj glazbenoj školi za novu glazbu u Darmstadtu (Njemačka), najprestižnijem događaju za suvremenu glazbu na svijetu. Stalni je ansambl kulturnog centra Kasárne/Kulturpark u Košicama. Njihov je koncertni ciklus bio važan dio projekata Europska prijestolnica kulture 2013 i ISCM-ovih Svjetskih dana nove glazbe 2013. godine u tom gradu. Slovački filharmonijski orkestar u jedinstvenom je aranžmanu ugostio Quasars kao solistu u izvedbi djela Organismi Ivana Buffa. Ansambl ima ugovor o snimanju s diskografskom kućom Hevhetia. Njihov je album s djelima Schönberga, Albrechta i Hindemitha, utemeljiteljima komorne simfonije, osvojio najvažniju nagradu za kulturu u Slovačkoj – Krištálové krídlo (Kristalno krilo). Prema izboru uglednog češkog glazbenog časopisa Harmonie, njihov je album s djelima Mahlera, Debussyja, Albrechta i Poulenca osvojio nagradu „Izbor urednika“ i šest zvjezdica.

Ivan Buffa umjetnički je ravnatelj ansambla Quasars. Studirao je klavir i kompoziciju u Bratislavi te na Sveučilištu za glazbu i izvedbene umjetnosti u Beču u klasi prof. Michaela Jarrella. Njegova su djela izvedena na brojnim festivalima, među kojima su Wien Modern, međunarodni glazbeni festival Takefu, Tage der Neuen Musik Bamberg, Ostrava Days, Muzički biennale Zagreb, ISCM-ovi Svjetski dani nove glazbe 2015. godine u Ljubljani, Melos-Ethos Bratislava itd. Za skladbu Ritual, koju je izveo na festivalu Aspekte u Salzburgu (Austrija), osvojio je 2007. godine nagradu Ján Levoslav Bella. Snimio je deset albuma na kojima je bio dirigent ili pijanist s glazbom 20. stoljeća i više od 100 djela slovačkih autora. Ima širok dirigentski repertoar, koji se kreće od kasnog romantizma, impresionizma, neoklasicizma, ekspresionizma, poslijeratne avangarde pa sve do suvremenijih djela. Osim nastupa sa svim nacionalnim komornim orkestrima u Slovačkoj, surađuje i s Bamberškom simfonijom. Ivan Buffa predsjednik je Udruženja slovačkih skladatelja i član brojnih festivalskih odbora. Predaje kompoziciju na Akademiji za izvedbene umjetnosti u Bratislavi.

Franjo Bilić diplomirao je čembalo magna cum laude u klasi prof. Pavla Mašića na Muzičkoj akademiji u Zagrebu. Studirao je čembalo, suvremeni čembalo, klavikord na Conservatoriumu van Amsterdam u klasi prof. Menno van Delfta, basso continuo kod Kris Verhelst i retoriku kod Petera van Heygena. Studirao je na Hochschule der Künste Bern s profesorima: Rolf Schumacher, Florian Ziemen i Philippe Bach te na Muzičkoj akademiji u Zagrebu kod prof. Mladena Tarbuka i Tomislava Fačinija. Trenutno studira dirigiranje u Beču kod prof. Johannesa Wildnera. Nastupao je u brojnim gradovima diljem Europe i u Wisconsinu (SAD). Surađivao je s brojnim ansamblima i orkestrima i zemlji i inozemstvu te je dobitnik brojnih nagrada na međunarodnim natjecanjima. U 2019. osvojio je prvu nagradu i posebnu nagradu za najbolju izvedbu djela suvremene glazbe na natjecanju WANDA LANDOWSKA u Bariju (Italija). Najviše dostignuće ostvario je izvevši 7 recitala (2 u Nizozemskoj i 5 u Hrvatskoj) rijetko izvođenog Bachovog djela Goldberg varijacije, BWV 988. Kao dirigent, imao je zapažena postignuća dirigirajući tri izvedbe opere Agrippina G. F. Handela u HNK-u u Zagrebu kao maestro al cembalo za koju je dobio dvije Rektorove nagrade. U Bernu je dirigirao orkestrom Švicarske vojske, a u Hrvatskoj surađuje sa ansamblom Projekt Lazarus i ZOKOR-om. Bavi se notografijom, aranžiranjem i skladateljskim radom te je manager mnogim ansamblima. U Varaždinu održava međunarodne ljetne seminare za učenike i studente čembala koji osim individualne nastave sadrže poduke baroknog plesa, grupnu nastavu, predavanja i recital.