12 / 04
Srijeda
19 – 20.30h
KIC - Kulturno informativni centar / Kino
Besplatan događaj
×

Zagreb

miCROfest@biennale2023

festival mikrotonalne glazbe

miCROfest je međunarodni festival mikrotonalne glazbe, a ove godine se održava njegovo peto izdanje. Program se sastoji od predavanja, radionica, prezentacija, okruglih stolova i koncertnih izvedbi i praizvedbi djela. 
           Sadržaj miCROfesta predstavlja mikrotonalna glazba koja koristi intonacijske sustave kakve vrlo rijetko možemo čuti unutar danas dominantnog načina ugađanja instrumenata. Cilj je publiku upoznati sa mikrotonalnim instrumentima, skladbama, mikrotonalnom teorijom glazbe te mikrotonalnim aspektom kako hrvatske, tako i strane tradicijske glazbe. Bogatstva i karakteristike različitih kulturnih narativa podjednako se očituju, kako u načinu života, običajima i kulturi, tako i u tradicijskoj glazbi i zvuku kojeg ona obuhvaća. 
 
           Na osnovu međunarodno prepoznate kvalitete programa, kao jednog od izabranih događanja s područja mikrotonalne glazbe, miCROfest je ostvario partnerstvo te bio provođen duž europskih zemalja pod okriljem EUROMicroFesta 2017. 
 
Zoran Šćekić, Hybrid States
              Diana Grubišić-Čiković, harfa
 
Zoran Šćekić, Devet fragmenata za alt saksofon
               Berislav Antica, alt saksofon
 
Zoran Šćekić, Ad formama spectralem
                      I – II*
              Ana Žgur, klavijature I
              Marija Martina Cukrov Jarrett, klavijature II
              Terezija Cukrov, klavijature III
              Zagrebački kvartet
 
*praizvedba
 
Hibridna stanja
 
Skladba je enharmonijska studija za harfu ugođenu na dva različita načina istovremeno. Žice harfe ugađaju se u prirodnoj intonaciji s tonom C kao središnjim tonom, ali uporaba pedala proizvodi jednoliko temperirane male sekunde. Krajnji rezultat je sinteza prirodne intonacije i jednoliko temperirane podjele oktave na 12 polutonova unutar koje sve enharmonijske zamjene imaju različite visine. Na primjer, ton D# je 18 centi viši od tona Eb, ton H# je 12 centi niži od tona Cb i tako dalje. Ova vrsta hibridnog ugađanja dijeli oktavu na 21 različitih tonova - sedam tonova u Cb duru, sedam tonova u C duru i sedam tonova u C# duru. Harmonija skladbe “Hibridna stanja” mijenja se svaka dva takta, ali enharmonijske promjene su u svakom taktu. Na primjer, u trećem taktu skladbe akord je Ab dur, ali u četvrtom taktu akord je 18 centi viši G# dur. Kako bi se povećao učinak enharmonijske, odnosno mikrotonalne izmjene visine tona, tempo skladbe postaje brži kada enharmonijska promjena uzlazna i obrnuto.
 
9 fragmenata za alt saksofon
 
Devet fragmenata za alt saksofon (2014.) skladba je inspirirana Gospinim plačem, tradicijskim pučkim napjevom s otoka Hvara koji je dijelom obreda Velikoga tjedna, noćne procesije Za križem u kojoj, u noći s Velikog četvrtka na Veliki petak, sudjeluju vjernici šest otočkih mjesta (Vrbanj, Vrboska, Jelsa, Pitve i Svirče). Začetak ovoga obreda veže se uz 1510. godinu, dok prvi zapis o procesiji datira iz 1658. godine. Okosnica procesije je Gospin plač, osmerački pasionski tekst iz 15. stoljeća koji pjevaju unaprijed odabrani pjevači, kantaduri. Napjev svake od šest procesija ima svoje posebnosti, a napjev koji je služio kao temelj nastanka ove skladbe je iz mjesta Vrbanj (pjevači: Andro Matković, Mili Matković i Jakov Stipetić). Dugotrajan zajednički rad skladatelja i interpreta na ovoj skladbi uključivao je terenski rad, proučavanje napjeva, analizu i transkripciju tonskog zapisa napjeva u izvedbi Faroskih kantadura, osmišljavanje sustava notnog bilježenja karakterističnih mikrointervalskih struktura napjeva te iznalaženje najboljeg načina da se takav glazbeni materijal uklopi u prirodu instrumenta i skladateljevu poetiku. Koristeći brojne mogućnosti koje pruža ovakva netemperirana mikrotonalna tradicijska glazba, skladatelj proširuje spektar mogućnosti za skladanje, služeći se elementima napjeva kao polazišnom točkom i jednome od „oruđa“ u korištenju vlastitih kompozicijsko-tehničkih postupaka. Transkripcijom se otkrilo da se u napjevu unutar intervala kvinte pojavljuje čak 13 različitih tonova, stoga se neparni fragmenti temelje na netemperiranoj 13-tonskoj podjeli kvinte, dok su parni fragmenti skladani u temperiranom sustavu, a u središtu im se nalaze tri kratke melodijske teme nastale na temelju dvaju napjeva iz Gospina plača.
 
Ad Formam Spectralem
 
Ova mikrotonalna skladba napisana je za posebno odabranih 36 tibetanskih zdjelica, dva keyboard-a i gudače. Tibetanske zdjelice proizvode mnogo različitih alikvota – sve su iracionalne a mnoge od njih su rezultat slučajnosti u procesu proizvodnje. Kako bi se odredilo koje tibetanske zdjelice su srodne na temelju harmonijske strukture alikvota, bilo je neophodno grupirati zdjelice na osnovu spektralne analize.
 
Za ovu sam skladbu raspodijelio zdjelice u 15 grupa i konstruirao 15 različitih mikrotonalnih 12-tonskih ljestvica u odnosu na sumu alikvota svake posebne grupe. Ovaj proces sam detaljno opisan u studiji “The art of spectral groups – irrational random intervals harmony doctrine – nine steps before composing”. Svaki klavijaturist mora imati pomoćnika koji će mijenjati ugađanje tokom izvedbe koristeći funkciju promjene ugodbe programinu na najnižih 15 tipki. Glavna ideja ove skladbe je predstaviti mogućnosti metode opisane u studiji, popularizirati bogatstvo zvuka tibetanskih zdjelica, pokazati kako se izvrsno mogu stopiti s klasičnim zapadnim instrumentima ugođenim prema alikvotnoj strukturi zdjelica, predstaviti potpuno novu harmoniju temeljenu na alikvotnoj strukturi iracionalnih intervala i pozvati druge skladatelje i glazbenike da istraže beskrajne mogućnosti ovakove mikrotonalne harmonije pišući nova djela za odabranih 36 tibetanskih zdjelica.