MBZ

ALERT: Produžen rok za prijave na KNAPERSKE radionice

Produžen je rok za prijave na radionice RAZVOJ PROJEKTA OD IDEJE DO REALIZACIJE. Novi rok za prijave je 15. siječnja 2021. godine.

Kroz dvije radionice koje će voditi dva ekspertna tima mentora (Davorka Begović & Hrvoslava Brkušić; Filip Merčep & Hrvoje Radnić) studenti će imati prilike u malim grupama (max. do 9 polaznika po radionici) razviti svoje vlastite projekte od ideje do realizacije. Mentori programa osmislili su dva potpuno različita koncepta te će sa zainteresiranim i odabranim studentima početi raditi najprije razgovarajući i učeći o samoj teoriji, ali i tehnici, kompjuterskim programima i sl., te zajednički razvijajući svoje konkretne umjetničke ideje i planove.
Opisani pripremni period (cca. 10 termina) odvijat će se kroz online susrete, a aktivna 3 dana grupnog rada na samoj lokaciji Centra KNAP (od 16. do 18.4.2021.). Izvedba programa koji će proizaći iz ovih radionica javno će biti prezentirana u Centru KNAP 18. travnja 2021., ali i na on-line kanalima MBZ-a.

Studenti svih profila i studijskih usmjerenja prijave mogu poslati za obje radionice, ali pri prolasku selekcije bit će odabrani samo za sudjelovanje u jednoj. Prijavnica uz kratku biografiju (do 2000 znakova) i kontakt informacije treba sadržavati i kratko motivacijsko pismo za sudjelovanje u radionicama (do 3000 znakova). Za seminar audio-vizualne improvizacije je potrebno navesti posjeduje li student nešto od navedenog: funkcionalan laptop, zvučnu karticu, mikrofon, vlastiti instrument (akustični ili elektronski), te koje instrumente svira.

Prijave molimo slati na mail knapanje@hds.hr s napomenom “Za seminar slobodne audio-vizualne improvizacije” odnosno “Za Akustični prostor za deset sudionika i dvije slušateljice") do 15. siječnja 2021.

 

Više informacija o radionicama:

RADIONICA 1: Akustični prostor za deset sudionika i dvije slušateljice
Mentorice: Davorka Begović i Hrvoslava Brkušić

Polazeći od spoznaja i umjetničkog djelovanja eksperimentalnih glazbenika/ca 20. i 21. stoljeća, ova je radionica usmjerena na fenomen slušanja; različite načine i metode slušanja, važnost njihova utjecaja na auditivnu percepciju, kao i na način poimanja glazbe općenito. Istovremeno obuhvaća upoznavanje s određenim teorijskim spoznajama, kroz čitanje i slušanje zadataka iz odabrane literature, te praktičan rad kroz zajedničke susrete. Prakticiranjem različitih vježbi slušanja, zajedničkim i individualnim audio šetnjama, bilježenjem zvuka/ova u grafičke mape ili dnevničke bilješke,
upoznavanjem i prepoznavanjem zvučnih okoliša (grad, park, šuma i dr.) te improviziranjem s istima, razvijat ćemo svijest o slušanju akustičnog prostora, ili preciznije: prostor-vremena. Cilj je ohrabriti polaznike da stvaraju glazbu iz svakodnevnih događaja, objekata i zapažanja vlastite okoline.
Svjesni da su načinom djelovanja uvijek kompozitori vlastitog akustičnog prostora jednako kao i slušatelji istog.

RADIONICA 2: Seminar slobodne audio-vizualne improvizacije
Mentori: Filip Merčep i Hrvoje Radnić

Polaznici će se upoznavati s MAX-om, programskim jezikom za glazbu i multimediju. Kroz pripremni period naučit će osnove MAX-a, procesiranja zvuka (Max Signal Processing) i rada u Jitteru (vizualna domena MAX-a) te prolaziti kroz vježbe potrebne za lakše snalaženje u pripremi izvedbenog projekta. U tri dana KNAPANJA, uz pomoć pripremljenih materijala vježbat će se free audio-vizualna improvizacija. Cilj radionice je pomoći polaznicima da se odmaknu od apstraktnog shvaćanja zvuka osvještavanjem njegovih karakteristika, odnosno parametara putem učenja o sintezi zvuka, kodiranja u MAX-u, te razvijanja novih načina komunikacije unutar grupe pri glazbenoj improvizaciji koja utječe na „ponašanje“ vizualnih (video) elemenata i obrnuto.

 

Više informacija o ostalim pozivima za KNAP programe pronađite na linku.

Za sva pitanja pišite nam na knapanje@hds.hr i PRIJAVITE SE!