14|05 Petak
MSU | 16h

ASMANGU – Ansambl Studenata Muzičke Akademiju za Novu Glazbu

Student 5. godine kompozicije Krešimir Klarić, te student 5. godine teorije glazbe i budući student Elektroničke kompozicije, Lovro Stipčević realizirat će svoj studentski „zadatak“, a u realizaciji će im se pridružiti ASMANGU.

Za mentorsko usmjeravanje studenata u tom elektro-akustičkom projektu na otvorenom brinu se skladatelji Ivan Josip Skender i Tomislav Oliver.

ASMANGU–Ansambl Studenata Muzičke Akademije za Novu GlazbU –osnovan je tijekom akademske 2016./17. godine, na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu. Želja i cilj ansambla jest da u jednoj godini, kroz dva semestra, realizira tri koncerta koji svojim sadržajima obuhvaćaju glazbu 20. i 21. stoljeća.