27|5|2021 četvrtak

16h | MSU

Krešimir Klarić - Lovro StipčevićSvako traženje smisla je....** 
 
ASMANGU – Ansambl Studenata Muzičke Akademiju za Novu GlazbU
 
Stjepan Vuger, dirigent
Hrvoje Korbar, redatelj
Berislav Šipuš, voditelj kolegija ASMANGU
Tomislav Oliver i Ivan Josip Skender, projektno usmjeravanje skladatelja
 
 
programska suradnja u sklopu proslave 100. obljetnice Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu
 
 

 

17 - 19h | MSU plato

Svirkaonica u Muzeju, kreativna radionica za djecu, izrada DIY instrumenata (6+)
 
voditeljica: Lucija Stanojević, violinistica i glazbena edukatorica
 
 

21h | MSU Galerija

Tamara Friebela defragmented hyacinth stain: sappho’s fragment  za Paetzold blokflautu i elektroniku
Gobi Drabglass eye I - II - III
Onur Dülger: irk bitig  za Paetzold blokflautu i elektroniku 
Liza Lim: weaver-of-fiction
Ivan ViolićGD za Paetzold blokflautu i elektroniku*
 
 
Gobi Drab, Paetzold blokflauta
 
*praizvedba, narudžba 31. MBZ-a