22 / 04 - Subota

9.30 – 10 h, 11.00 – 11.30h | Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu / tonska soba

MBZ festival za VELIKE malene: opera rosa

opera rosa*, za operni glas, dvije violine, sitne udaraljke i elektroniku
(1 – 3 god.)
 
Ivana Đula, Selena Gazda, Tena Novak Vincek, Lucija Stanojević, Irma Unušić, autorice koncepta
 
Ivana Lazar / Mima Karaula,  sopran
Lucija Stanojević, violina i ostali instrumenti 
Tena Novak Vincek, violina i ostali instrumenti
Irma Unušić, plesna izvedba
 
koprodukcija HNK Zagreb
* praizvedba – narudžba 32. MBZ-HDS i HNK Zagreb
 
opera za bebe // za operni glas, dvije violine, sitne udaraljke i elektroniku // Ivana Đula, Selena Gazda, Tena Novak Vincek, Lucija Stanojević, Irma Unušić, autorice koncepta // Tena Novak Vincek, glazba // Ivana Đula, dramaturgija // Selena Gazda, kostimografija, scenografija // Irma Unušić, koreografija
12.00 – 13.00h | Polukružna dvorana kazališta &TD

MBZ festival za VELIKE malene: GU Elly Bašić: učenici izvode učenike

GNG GU Elly Bašić i mladi skladatelj – učenici predmeta Vježbe iz kompozicije

mentorica učenicima predmeta Vježbe iz kompozicije Glazbenog učilišta Elly Bašić: Sara Jakopović, mag. mus.
voditeljica Grupe za Novu glazbu Glazbenog učilišta Elly Bašić: Maja Petyo Bošnjak, prof. savjetnik
 
Leon Lončar, Context No. 1 Speech and Improvisation op.2 no. 5, za komorni ansambl
Grga Nježić, After, elektronička skladba
Ljerka Florschütz Sedlanić, Dolce far niente, za klavir solo
Lucia Kaplowitz, The Switch, za mješoviti kvartet otvorene instrumentacije 
Grga Nježić, Falling, elektronička skladba
Lucia Kaplowitz, Mirage, za violinu solo
 
GNG GU Elly Bašić i mladi skladatelj –učenici predmeta Vježbe iz kompozicije
18.00 – 19.00h | Koncertna dvorana Blagoje Bersa / MUZA

ASMANGU

ASMANGU – Ansambl Studenata Muzičke Akademiju za Novu Glazbu
solisti studenti pjevačkog odsjeka MUZA
Matija Fortuna, dirigent

Sara Jakopović, Trippin' Triptych*, za komorni orkestar i elektroniku
Vinko Globokar, Kaleidoskop im Nebel, za komorni ansambl                    

mentorski program radionice MBZ 2023. rezidencijalnog ansambla Klangforum Wien
programska suradnja Muzička akademija

*praizvedba

ASMANGU – Ansambl Studenata Muzičke Akademiju za Novu Glazbu // Matija Fortuna, dirigent
19.30 – 21.30h | Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu

SVEČANO ZATVARANJE: LENNON

Ivo Josipović, LENNON - Like Swimming in the Air*, opera u pet slika
 
Marina Pejnović, režija
Marina Biti, libreto
Zdravka Ivandija Kirigin, kostimografija
Ivan Lušičić Liik, scenografija
Maša Kolar, koreografija i scenski pokret
Elvis Butković, oblikovanje svjetla
Kristina Grubiša, asistentica režije
 
solisti, zbor i orkestar Opere i članovi zbora Baleta HNK Zagreb
Ivan Josip Skender, dirigent
 
koprodukcija HNK Zagreb
* praizvedba – narudžba 32. MBZ-HDS i HNK Zagreb
 
Ivo Josipović, LENNON - Like Swimming in the Air, opera u pet slika