19 / 04 - Srijeda

19.15 – 19.45h | Klub Močvara / terasa

Glazbeni portret: Dimitrios Polisoidis

sudjeluje: Dimitrios Polisoidis, violist
voditeljica razgovora: Margareta Ferek Petrić, skladateljica i umjetnička ravnateljica MBZ festivala

izvodi se: Slobodan Kajkut, Glue Sniffer, za električnu violu

Razgovor će se voditi na engleskom jeziku bez prevođenja.

sudjeluje: Dimitrios Polisoidis, violist // voditeljica razgovora: Margareta Ferek Petrić, skladateljica
20 – 21.30h | Pogon Jedinstvo

Proxima Centauri

Berislav Šipuš, gost-dirigent
Cantus Ansambl, gost-ansambl
 
Raphaèle Biston, Ombres, za flautu, saksofon, klavir, udaraljke i elektroniku
Davor Vincze, QUEENR*
Christophe Havel, Pli d’Eden, za saksofon, udaraljke i elektroniku
Demian Rudel Rey, Parálaksis, za flautu, saksofon, udaraljke, elektroniku i video
Raphaël Cendo, Control, za flautu, saksofon, udaraljke i elektroniku
Pierre Jodlowski, Coliseum, za komorni ansambl i elektroniku
 
* praizvedba – narudžba 32. MBZ-HDS
programska suradnja Cantus Ansambl

 

Marie-Bernadette Charrier, saksofon // Sylvain Millepied, flauta // Benoît Poly, udaraljke // Hilomi Sakaguchi, klavir // Christophe Havel, elektronika
22 – 23h | Klub Močvara

IRK Performing Reflection

koncertna izvedba otvorenog laboratorija
 
Ivar Roban Križić, kontrabas
Pavle Jovanović, gitara, efekti
Nikola Vuković, truba
Luka Zabric, alt saksofon
Urban Megušar, violončelo
Bojan Krhlanko, bubnjevi, perkusije, elektronika
Christine Gnigler, blokflaute 
Thomas Grill, elektronika
Christian Grüny, teorija/filozofija
 
kolektivna improvizacija I
***
Veronika Reutz Drobnić, The Mind-meld*, za ansambl i video projekciju
Zoran Šćekić, Construction 6.1*, za komorni ansambl i elektroniku
***
kolektivna improvizacija II
 
programska suradnja ring ring festival i 180° -  laboratorij za inovativnu umjetnost
potpomognuto programom EFFEA
* praizvedba – narudžba 32. MBZ-HDS
 
koncertna izvedba otvorenog laboratorija