MBZ

Nastup kuda.org u sklopu programa MSU-a i MBZ-a

U sklopu programa Muzeja suvremene umjetnosti i Muzičkog biennala Zagreb na platou MSU-a, u subotu, 29. svibnja u 20 sati, održava se program mutacija motiva kolektiva kuda.org. 
Novosadski kolektiv kuda.org bavi se istraživanjima na području umjetnosti, društva i tehnologije, a posebno radom sa zvukom, u različitim formatima koje razvijaju dvama programskim pravcima: Festival-u-opoziciji i NOISM. Projekt NOISM (novi oblici istraživanja savremene muzike), iz kojega, kako najavljuju, proizlazi konstelacija predviđena za ovaj nastup, posvećen je privremenim zonama skupne i improvizacijske prakse „koja nastaje u zvuku, sa zvukom i oko zvuka.“
 
U fokusu nastupa kuda.org u Zagrebu bit će zvukovni uzorci preuzeti iz neposrednog okruženja, iz javnog prostora i arhitekture, koji se uživo transformiraju i prožimaju. Kolektiv kuda.org za svoj rad kaže: „istražujemo fenomene ljudske percepcije (i odgovornosti) u svijetu koji se brzo mijenja.“ Na nastupu u Zagrebu surađivat će s partnerima MRT iz Novog Sada koji, kako najavljuje kolektiv „u procesu svog rada spajaju atmosferičnost, eksperimentalnu elektroniku, buku, šumove, uzorkovanje. Sve ovo bit će usmjereno na novo iskustvo u interakciji s nazočnima u javnom prostoru.“