<

Trenutno izdanje

Ovaj proglas osmišljen je kao prezentacija načela na kojima se Muzički biennale Zagreb nastoji temeljiti kao festival, ali i međunarodno prepoznat kulturni događaj s izravnim utjecajem na širu zajednicu. Upravo zbog odgovornosti koju nosi dalekosežnost i produkcijska složenost MBZ-a javila se potreba za jasnim ucrtavanjem puta kojim će se MBZ kretati u ovom, ali i svim sljedećim izdanjima. U proglasu tako nije riječ o konkretnoj tematskoj okosnici jednoga bijenalskog programa, nego o tezi da umjetnost treba kontinuirano odgovarati na različite aspekte kulture i društva, a posebice ekologije kao najaktualnije krizne točke današnjice. Pritom je važno naglasiti da ćemo u tom procesu ponajprije poći od sebe – festivalskoga tima kao kreatora sadržaja i sadržaja samog –, kritički promatrajući dosadašnje prakse i izdanja MBZ-a, njihove prednosti i mane, kako bismo budućim generacijama utrli put za uključiv ekosustav kulturnog sektora koji se odgovorno ophodi prema svojim resursima.

Resurs – resurekcija 

Kada se govori o granicama, bilo da je riječ o prozaičnom kontekstu sociopolitičkih i  geografskih kategorija ili izvanrednijem kontekstu umjetnosti, umjetničkog stvaranja i recepcije, pretežno se razmatra dostupnost određenih resursa. Liberalna demokracija kapitalističkog društva dovela je do toga da se pojam resursa prije svega veže uz kontekst iskorištavanja sirovina i ljudskog potencijala u kontinuiranom, desenzibiliziranom procesu proizvodnje i odbacivanja. Takvo shvaćanje resursa nužno podrazumijeva negativno određenje: pojedini projekt ili koncept teško je ostvariv ako resursa nedostaje. No, čim sporni pojam oslobodimo navedenoga konteksta, otvaraju se pozitivnije konotacije. Resurs tako postaje potencijal; živa materija ili energija neovisna o svojoj unaprijed određenoj funkciji, odnosno prijemljiva takva kakva jest za kreativnu obradu.
 
Ironično, vraćajući se na etimološko određenje resursa, dolazimo do najprogresivnijeg i najobuhvatnijeg tumačenja toga pojma kao uspona i ponovnog izranjanja – svojevrsnoga preporoda ili resurekcije. Svako sljedeće izranjanje obogaćeno je djelićem novoga znanja, baš kao što kulturni i društveni konstrukti, ali i umjetnički pokreti, povijesno podrazumijevaju prevrednovanje i napredak. No, kako bi ljudski um mogao spoznati i usvojiti tako revidirana gledišta, nužno je restrukturirati cjelokupan čovjekov senzorij – a umjetnost to stoljećima čini na najuvjerljivije načine. Ona pritom ne robuje, kako bi se moglo učiniti, kakvoj utilitarnoj funkciji, nego vlastitim sredstvima otvara prostor za zamišljanje novih oblika postojanja i društvene organizacije. 

MBZ u novim oblicima djelovanja

Sada kada je svijet više no ikad opterećen klimatskom krizom, koju usto prati izrazita društveno-politička nestabilnost, društvena netolerancija i snažne opozicije, umjetnost mora upotrijebiti sve svoje „resurse“ kako bi se izdigla iznad navedenih podjela i u tom pogledu izoštrila senzibilitet pojedinaca, ali i društva u cjelini. Muzički biennale Zagreb u potpunosti se priklanja načelima takve umjetnosti te će ista nastojati dosljedno održavati ne samo na programskoj nego i na produkcijskoj i organizacijskoj razini. U tom nastojanju krenut će dvama smjerovima: smjerom optimizacije suradnje u smislu održivosti, sve do razine smanjenja ugljičnog otiska samog festivala, te podržavanjem principa tolerancije, uključivosti i participacije, posebice na relaciji umjetnik – publika.
 
Kompozitor danas mora stati licem u lice s drugim čovjekom oko sebe. – Branimir Sakač
 
Naime, kao što serijalna tehnika skladanja otvara sivu zonu u crno-bijelom, dihotomnu prostoru zvuka i buke ili kao što musique concrète reciklira, odnosno posuđuje već postojeće elemente bilo kojeg materijala, tako će i Muzički biennale Zagreb nastojati na inovativan način ponovno upotrijebiti sva svoja umjetnička i neumjetnička sredstva, pritom osiguravajući zonu uključivosti između različitih kriznih polova, poput institucionalnog i nezavisnog, visokog i popularnog ili znanstvenog i umjetničkog.
 
Suvremena muzika mora u svoj krug ponovno privući mene, kao njenog slušaoca, kao njenog vjernog pratioca. Ja očekujem od nje da će mi reći nešto esencijalno, nešto bitno, o meni, o mome svijetu, o mojoj suštini i o mojoj slobodi, ali ne na kognitivan način nego na umjetnički način. Očekujem da će me privući, ohrabriti, uzdići. – Branimir Sakač
 
Nudeći pluralne perspektive navedenih tema; ekološki osmišljene umjetničke razmjene i rezidencije, kolaborativne pristupe, susrete umjetnika i znanstvenika u težnji reafirmacije STEM-a kao STEAM-a, izvedbe ili instalacije koje će reciklirati materijale s prethodnih izvedbi i služiti zajednici izvan okvira festivala i tako dalje, MBZ će sustavno poticati na propitivanje toga kako manipulacija meta- i pararazinama umjetničkog stvaranja utječe na izvođačku interpretaciju i samu srž djela. U tom kontekstu, umjesto da bude sine qua non, resurs će biti ulog u i zalog za ponovno promišljanje svijeta kao prostora slobode i napretka.
 
Jer ja, i svi mi, svaki slušalac, može samo u punoj slobodi svog ljudskog bića doživjeti umjetnost. – Branimir Sakač
 
Naposljetku, ateleološka priroda buke i sveprisutnost zvuka, odnosno njegova uključenost u najraznovrsnije dimenzije života koju su prije svih prepoznali suvremeni skladatelji – od pozadinske buke svijeta, šuma tjelesnih procesa, industrije i društva do manipulacije šumom i zvukom u suvremenoj glazbi – implicira to da se suvremena glazba u svojem umjetničkom postojanju nužno i podjednako isprepliće s prirodnim i društvenim procesima. Sukladno tomu, ona mora sustavno nadilaziti granice institucije, festivala, izvedbe i uopće početka i kraja kompozicije uz koju je vezana. Muzički biennale Zagreb kao temeljni i najdugovječniji punkt suvremene glazbe u Hrvatskoj u tom će smislu uvažiti mnogostrukost isprepletenih kategorija glazbe i zvuka, otvarajući ih trajnom dijalogu s vlastitom poviješću i svijetom uopće, kako za trajanja formalnoga programa, tako i izvan granica svoje bijenalne strukture.
 
Glazba, stara ili nova, sama za sebe nema smisla. Njome skladatelj otkriva do tada nepoznate predjele duha i iznova tumači smisao sveukupnog čovjekova postojanja. Ona, dakle, nije ukras, već važna društvena vrednota, što proizlazi iz njezina antropološkog djelovanja, iz sposobnosti obraćanja pluralizmu ljudske osobe, kako bi obogatila individualnost – najveću vrijednost svakog čovjeka. – Milko Kelemen
 
Načela na kojima se temelji ovaj proglas mogu se sažeti u točke prema trima kategorijama:
 

EKOSUSTAV KULTURNOG SEKTORA 

 • razvijat ćemo produkcijsko-organizacijske prakse koje smanjuju ugljični otisak festivala (održivije metode putovanja, manje tiskovina, lokalna proizvodnja i certificirane sirovine, gostujući umjetnici iz inozemstva višestruko uključeni u festivalski program i sl.)
 • održavat ćemo lokalne i međunarodne programske i koprodukcijske suradnje u svrhu višestrukog izvođenja novonastalih djela, držeći na umu njihov budući rast i životni ciklus nakon festivala 
 • prepoznajemo i njegovat ćemo svoju ulogu u očuvanju i distribuciji hrvatskog umjetničkog stvaralaštva i izvan festivalskog formata te samog trajanja festivala
 • kako bismo usporili ciklus kulturne proizvodnje, vrlo često samo i za jednu izvedbu, vodit ćemo se principima dugoročnih suradnji s umjetnicima, osiguravajući više vremena za kreativnost i eksperiment
 • nastojat ćemo umjetnicima omogućiti više vremena i infrastrukturnih resursa za umjetnička istraživanja koja ne vode nužno do konačnih ishoda niti konkretnih umjetničkih projekata, nego omogućuju razmišljanje o samoj umjetnosti ili razvoj tehnologije u istoj
 • oživljavanjem rjeđe korištenih zagrebačkih prostora ili njihovom prenamjenom u svrhu festivalskog programa trudit ćemo se ukazivati na potencijal za njihovo daljnje korištenje na lokalnoj kulturnoj sceni
 

KULTIVIRANJE OTVORENOSTI

 • želimo da MBZ bude platforma za raznolike glasove i inicijative koja njeguje jednakopravnost i uključivost
 • želimo da MBZ bude mjesto međugeneracijske i interkulturalne razmjene te mjesto susreta između publike, umjetnika, stručnjaka i drugih aktera suvremenoglazbene i uopće umjetničke scene
 • djelovat ćemo prema aktivnijem povezivanju institucionalne i nezavisne scene, smatrajući da obje predstavljaju paradigme naše kulture te da se njihovom interakcijom obogaćuje dinamika kulturnog i kreativnog prostora
 • nastavit ćemo biti festival usmjeren na rast i razvoj lokalne scene i zajednice, ali uvijek razmišljajući međunarodno – povezivanjem s aktualnim međunarodnim tekovinama i akterima te plasiranjem domaćih umjetnika na međunarodnu scenu
 • učinit ćemo dio festivalskih sadržaja digitalno dostupnim kako bismo demokratizirali pristup umjetnosti koju podupiremo
 

DIJALOG KOJI INSPIRIRA I EDUCIRA

 • smatramo da umjetnost, pa i ona najmanje “rječita” – glazba – može progovoriti o temama koje nadilaze njezine pretpostavljene okvire
 • promovirat ćemo viziju umjetnosti kao katalizatora promjene i inspiracije za osvještavanje i propitivanje čovjekove prirodne i društvene okoline
 • nastavit ćemo njegovati interdisciplinarnost programskog sadržaja i međusektorsku razmjenu znanja i vještina
 • prepoznajemo i isticat ćemo važnost razvoja tehnologije i njezine implementacije u umjetničke procese, procese produkcije, pa i samu izvedbu festivalskih programa
 • djelovat ćemo prema lokalnoj zajednici provođenjem projekata kreiranih uz i za njezine članove
 • kontinuirano ćemo njegovati edukativne i srodne diskurzivne programe koji se obraćaju raznim generacijama, uključujući njihove šarolike pozicije i interese
 • prepoznajemo i propagirat ćemo baštinu i povijest MBZ-a, uključujući sva iskustva, znanja i pamćenja vrijedne trenutke proživljene kroz nju, ali i generacije vjerne publike kao vrijedan alat, odnosno resurs za reinterpretaciju i refleksiju u svakom budućem izdanju MBZ-a
 • usmjerit ćemo sve svoje napore na to da program MBZ-a nastavi mladim generacijama posjetitelja i slušatelja otkrivati avanturu suvremene glazbe, inspirirajući u njima znatiželju i otvorenost za novo i neočekivano, eksperimentalno, kritičko te odvažno slušanje, gledanje, promišljanje i djelovanje.
 
Anamarija Žugić Borić
MBZ tim