MBZ

Kontakti

MBZ ORGANIZACIJSKO-UMJETNIČKO VODSTVO

Antun Tomislav Šaban, glavni tajnik HDS-a
Mirjana Matić, direktorica Cantus d.o.o.


PROGRAMSKI TIM 32. MUZIČKOG BIENNALA ZAGREB

Margareta Ferek Petrić, umjetnička ravnateljica

Nina Čalopek, programska voditeljica MBZ programa za djecu i mlade / članica programskog tima
Bojan Gagić, član programskog tima
Davor Hrvoj, član programskog tima
Tomislav Oliver, član programskog tima
Ivan Josip Skender, član programskog tima

 

 

TEHNIČKI TIM

Bojan Gagić, tehnički direktor
 
Ivan Cafuta
Damir Filipčić
Augustin Kvočić
Ivan Garašić
 
 

WEB SADRŽAJI

Petra Pavić, Dina Puhovski, Đurđica Sarjanović, Nina Čalopek - autorice/suradnice
Sven Sorić (dizajn) – Sara Salamon (animacija) – Tin Dožić (zvuk), autori MBZ vizualnog identiteta
Bite art, MBZ video kronike i MBZ video priče 
 
Emil Šimik/Econik d.o.o. – MBZ web-site
 
Izrada web-stranice:
Slaven Bolanča