MBZ

Kontakti

MBZ ORGANIZACIJSKO-UMJETNIČKO VODSTVO

Antun Tomislav Šaban, glavni tajnik HDS-a
Marija Saraga, povjerenica za umjetničke projekte HDS-a

Mirjana Matić, direktorica Cantus d.o.o.


PROGRAMSKI ODBOR 31. MUZIČKOG BIENNALA ZAGREB

Margareta Ferek Petrić, umjetnička ravnateljica
Davor Hrvoj, član
Tomislav Oliver, član
Ivan Josip Skender, član

 

Nina Čalopek, programska voditeljica MBZ programa za djecu i mlade

TEHNIČKI TIM

Bojan Gagić, tehnički direktor
 
Ivan Cafuta
Damir Filipčić
Augustin Kvočić
Ivan Garašić
 
 

ODNOSI S JAVNOŠĆU I DIGITALNE KOMUNIKACIJE UNISON

Ružica Popović, voditeljica Ureda za odnose s javnošću
Đurđica Sarjanović, suradnica Ureda za odnose s javnošću
Dina Puhovski, suradnica Ureda za odnose s javnošću
Željko Marčec, voditelj Odjela digitalnih komunikacija
 
press@unison.hr
 

PROMO-PRESS TIM

Petra Pavić, urednica i autorica web sadržaja i tiskanih materijala 
Dina Puhovski, autorica web sadržaja i tiskanih materijala / press suradnica
Mia Orsag, društveni mediji i tehnička suradnica na web materijalima, suradnica Odjela digitalnih komunikacija
Nina Čalopek, urednica komunikacijske strategije web-a, društvenih mreža i video materijala
Sven Sorić (dizajn) – Sara Salamon (animacija) – Tin Dožić (zvuk), autori MBZ vizualnog identiteta
Bite art, MBZ video kronike i MBZ video priče 
 
Emil Šimik/Econik d.o.o. – MBZ web-site
 
Izrada web-stranice:
Slaven Bolanča