<

Prijavi se!

Prijave

Prijaviti se mogu svi skladatelji neovisno o zemlji boravka, skladateljskom iskustvu i dobi. U prijavi je poželjno navesti individualni odabir mentora, s time da organizator zadržava pravo konačne odluke. 

MBZ tim odabire polaznike prema prijavama poslanim preko Google obrasca.
KLIKNITE OVDJE ZA PRIJAVU!

Prijave treba poslati do 1. veljače 2023. godine (najkasnije do 23:59 CET).
Odabrani polaznici bit će objavljeni do 20. veljače 2023.

Prijava za aktivno sudjelovanje mora sadržavati:

 • CV prijavitelja na engleskom ili hrvatskom jeziku (do 1800 znakova s razmacima)
 • Kratku prezentaciju vlastitog rada i umjetničkih vizija i ciljeva u obliku pisma (do 1800 znakova s razmacima) 
 • tri kompozicije (partitura + audio/video snimka) za koje prijavitelji smatraju da najbolje prezentiraju njihov rad

 

Svi odabrani kandidati moraju dodatno dostaviti sljedeće:

(1) radni materijal za čitaće probe s ansamblom Klangforum Wien: izvedbeni materijal (pdf. dionica i pdf. partiture) ulomka ili cijele kompozicije (poželjno trajanje do pet minuta, max. trajanje do sedam minuta) za bilo koju kombinaciju odnosno odabir sljedećih instrumenata bez elektronike: violina, viola, violončelo, flauta, klarinet, klavir (čelesta i čembalo), udaraljke (vibrafon s gudalom, tam-tam, gran cassa, pet setova cow bells, tri seta činela - ride, crash, splash poredani po registru)
Rok za predaju materijala: 6. ožujka 2023. 

(2) radni materijal za individualnu nastavu s mentorom: skica kompozicije ili gotova partitura kompozicije za bilo koju kombinaciju instrumenata s ili bez elektronike za individualnu nastavu s mentorom (kompozicija može sadržavati multimedijalne, improvizacijske ili interaktivne elemente)
Rok za predaju materijala: 3. ožujka 2023. 

Kompozicija prijavljena za individualnu nastavu s mentorom može, ali ne mora biti ista prijavljenoj kompoziciji za rad s ansamblom Klangforum Wien. Ako se prijavljuje ista kompozicija, mora zadovoljavati uvjete ispisane pod brojem (1).

Prijava za pasivno sudjelovanje mora sadržavati:

 • CV prijavitelja na engleskom ili hrvatskom jeziku (do 1800 znakova s razmacima)
 • jednu kompoziciju (partitura + audio/video snimka) za koju prijavitelji smatraju da najbolje prezentira njihov rad

MBZ tim tijekom procesa prijava može kandidate tražiti na ogled i dodatne materijale po potrebi. 

 

Kotizacija

 • međunarodni aktivni sudionici: 290 €
 • međunarodni pasivni sudionici: 120 €
 • domaći aktivni sudionici (osim studenata/zaposlenika Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu): 190 €
 • MBZ skladatelji: 190€
 • studenti/zaposlenici Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu – aktivni/pasivni sudionici: besplatno
 • domaći pasivni sudionici: besplatno

Svi skladatelji uključeni u program MBZ 2023 imaju pravo na besplatno pasivno sudjelovanje u dijelu programa masterclassa koji je otvoren javnosti s prethodnom najavom na adresu francesca.paleka@hds.hr​. Ukoliko se žele prijaviti kao aktivni sudionici, mogu se prijaviti putem Google obrasca (prijava). Cijena kotizacije je 190€.

Odabrani polaznici MBZ skladateljske radionice će o protokolu i načinima plaćanja kotizacije biti obaviješteni naknadno.

Prijavom na MBZ majstorsku radionicu za skladatelje prihvaćaju se MBZ uvjeti rada i privatnosti.  

Polaznicima je osigurana besplatna festivalska propusnica te su dobrodošli na sve ostale programe festivala 32. muzički biennale Zagreb.​