057
|
DAYS
LEFT

MBZ 29 | 4

15.00 Kulturno-informativni centar

Program naknadno

18.00 Dvorana Blagoje Bersa, Muzička akademija

ASMANGU - Ansambl za suvremenu glazbu Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu

Ivan Josip Skender, dirigent

 

Marko Ruždjak: La frontera

Stanko Horvat: Silazak na vrh, za sopran i ansambl

Anđelko Klobučar: Glazba za Cantus Ansambl

Ruben Radica: Litanije svih svetih za papu Ivana Pavla. 72 zaziva komornog instrumentalnog ansambla

20.00 Muzej Mimara

Zbor Hrvatske radiotelevizije

Niels Schwenkendiek, dirigent

 

Kaija Saariaho: Nuits, adieux
Perttu Haapanen: Report
Alex Freeman: A Wilderness of Sea
Antti Auvinen: Novo djelo – praizvedba, narudžba MBZ, Helsinški komorni zbor & udruženje Tenso

Frano Đurović: Novo djelo – praizvedba, narudžba MBZ

 

✺ U suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom

 

22.00 Hrvatski glazbeni zavod

Zagrebački solisti

Edo Mičić, dirigent

 

Milko Kelemen: O primavera

Claude Vivier: Zipangu

Viktorija Čop: Novo djelo – praizvedba, narudžba MBZ

Đuro Živković: Psalm XIII

 

✺ U suradnji sa Zagrebačkim solistima